...en dan de beloning na drie jaar zwoegen!

...en dan de beloning na drie jaar zwoegen!