Oplossingen Puzzels

Toen de puzzelaarsdag georganiseerd werd na het vinden van de schat, kregen alle delnemers een boekwerkje overhandigd.
Deze bevatte de originele uitwerkingen van alle puzzels die in het boek verwerkt zijn.